Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLOHIT

   

   

  Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego MEBLOHIT, dostępnego pod adresem: www.meblohit.pl, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu - Sklepem.  Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest:


  Rafał Podgórski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEBLOHIT z siedzibą w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 96/98, 26-600 Radom, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Radomiu pod numerem: 36244 , REGON: 670996590, NIP: 948-120-83-21 .

  - zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu - MEBLOHIT lub Właścicielem Sklepu

   

   

  I. INFORMACJE OGÓLNE

   

   

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Szczegółowy asortyment produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
   

 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwani są w dalszej części Regulaminu Klientem.
   

 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
   

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a MEBLOHIT.
   

 5. Dokonując zamówień i zakupów w Sklepie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.
   

 6. Meble dostarczane są w opakowaniu producenta (jeżeli takowe posiadają), z przeznaczeniem do samodzielnego montażu przez Klienta lub jako gotowe produkty bez opakowania - w zależności od ich przeznaczenia i konstrukcji. Informacja o tym, w jakiej postaci produkt będzie znajdował się w chwili zakupu może być umieszczona na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie kierowanej do Klienta.
   

 7. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
   

 8. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).
   

 9. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym i dalszej korespondencji elektronicznej, listownej lub telefonicznej są przetwarzane przez MEBLOHIT do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).

   

   

  II. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

   

   

 

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

   

 2. Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
   

 3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.
   

 4. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od odległości do miejscowości przesyłki, formy dostawy, wagi i wartości towaru. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia.
   

 5. Ceny podane w Sklepie dotyczą wyłącznie produktów oferowanych w Sklepie w ramach oferty internetowej.
   

 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny. Negocjacja cen w Sklepie jest możliwa po wcześniejszym kontakcie ze sklepem MEBLOHIT
   

 7. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

   

 8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania, zmieniania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

   

   

  III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

   

  1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

  2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu:

  www.meblohit.pl poprzez wypełnienie formularza, poprzez e-mail: meblohit@interia.pl

  lub telefonicznie pod numerem: 48 344 27 20.

  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest poprzedzone procesem składającym się z

  następujących kroków: .
   

  - złożenie zamówienia - w sposób określony powyżej w ust. 2,
   

  - zamówienia będą potwierdzane przez Sklep telefonicznie w dniu złożenia zapytania w

  godzinach pracy MEBLOHIT (poniedziałek-piątek w godzinach 10:00 - 18:00, soboty

  10:00 - 14:00) , lub w ciągu następnego dnia roboczego MEBLOHIT od chwili

  dostarczenia zapytania na serwer internetowy Sklepu lub e-mailem 24 godziny na dobę 7

  dni w tygodniu. W potwierdzeniu zamówienia będą umieszczone informacje o koszcie

  zakupu, dostawy i wszystkie inne niezbędne informacje,
   

  - po otrzymaniu potwierdzenia ze Sklepu Klient ostatecznie potwierdza zamówienie towaru. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości. W przypadku złożenia zamówienia przez e-mail lub telefonicznie, wymagane jest potwierdzenie jego drogą e-mailową.

  - dokonanie opłaty zaliczki przez Klienta, zgodnie z pkt V Regulaminu.

  4. Do momentu dostawy towaru dokumenty dotyczące zamówienia będą wysyłane

  Klientowi w formie elektronicznej (skany), natomiast ich oryginały zostaną przekazane

  wraz z dostawą towaru.

  5. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania

  płatności zaliczki w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

  6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości

  lub zawierających niekompletne dane. Sklep może zwrócić się do Klienta, kierując się

  dostępnymi danymi wskazanymi w formularzu, celem uzupełnienia zamówienia.

  7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych

  zmian w parametrach zamawianych modeli mebli, lub też w przypadku zmian podanych

  przez producenta.

   

   

  IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

   

  1. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone zamówienie w części lub w

  całości za zgodą Sklepu, jednak pod warunkiem, że modyfikacja lub anulowanie nastąpi

  przed uiszczeniem przez Klienta zaliczki.

  2. Po otrzymaniu informacji pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem celem

  uzgodnienia zmiany, anulowania lub rezygnacji z zamówienia.

  3. W razie wątpliwości poczytuje się, że modyfikacja lub anulowanie zamówienia są

  skuteczne tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone przez Sklep.

  4. W przypadku anulowania, modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, wpłacona zaliczka

  nie podlega zwrotowi.

  5. Po momencie złożenia zamówienia w przypadku zmiany koloru tapicerki lub braku

  wskazanego przez Klienta koloru, Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o tym

  fakcie.

   

   

  V. SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

   

  1. W Sklepie obowiązują następujące metody płatności:

  -Gotówka, przy osobistym odbiorze towaru siedziby MEBLOHIT przy ul. Zbrowskiego 96/98 w Radomiu,

  -Przelew na rachunek bankowy MEBLOHIT Rafał Podgórski w MBanku Nr konta: PL 28 1140 2004 0000 3802 6216 1852

  -Kartą płatniczą w siedzibie firmy Meblohit przy ulicy Zbrowskiego 96/98 w Radomiu.

  -Pobranie kurierskie, przy odbiorze towaru w miejscu wskazanym przez Klienta, przy czym tego typu sposób dokonania zapłaty wymaga akceptacji Sklepu.

  2. Niektóre z form płatności obciążone są dodatkową prowizją, np. karty płatnicze,

  pobrania kurierskie itd. Informacja o wysokości ewentualnej prowizji lub opłaty

  widoczna będzie na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail

  potwierdzającej zamówienie.

  3. Niezależnie od sposobu dostawy każdy klient z wyjątkiem tych którzy wyrazili chęć

  zakupu w systemie ratalnym zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości

  minimum 20% dla zamówień o wartości powyżej 500,00 zł lub 100% dla zamówień o

  wartości poniżej 500,00 zł. O sposobie dopłaty reszty klient jest informowany w

  momencie ustalania terminu dostawy.

  4. Możliwy jest zakup towarów w systemach sprzedaży ratalnej za pośrednictwem

  banków: BNP PARIBAS lub Credit Agricole Bank Polska S.A. . Na stronie każdego

  produktu, na stronie koszyka oraz w formularzu zamówieniowym znajdują się

  symulatory rat tych banków. Klient który chce dokonać zakupu w systemie ratalnym

  musi zaznaczyć w formularzu zamówieniowym przynajmniej 1 bank. Po ustaleniu

  indywidualnego kosztu dostawy konsultant wygeneruje link do formularza ratalnego

  który klient wypełni na stronie banku.

   

   

  VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   

  1. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dokonania

  przez Klienta zapłaty zaliczki w wysokości określanej każdorazowo dla konkretnego

  zamówienia w trakcie procedury składania zamówienia, opisanej w pkt III ust. 3

  Regulaminu. Wysokość zaliczki zależy od dostępności towaru, popytu na dany produkt,

  cech indywidualnych (meble na wymiar) itd.

  2. Realizacja zamówień będzie następować zgodnie z kolejnością zgłoszeń (wpływu

  zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu zaliczki na

  koncie MEBLOHIT, otrzymania płatności gotówką, kartą kredytową/płatniczą lub

  gotówką w siedzibie MEBLOHIT.

  4. Klient może dokonać z góry zapłaty całej wartości zamówienia.

  5. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon lub faktura VAT(wymagany NIP),

  a także wydruk zamówienia.

  6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest

  niezwłocznie informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o

  sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania,

  odstąpienie od części Zamówienia). Klient nie może odstąpić od całości Zamówienia, w

  przypadku braku tylko niektórych produktów, jeżeli niedostępne produkty nie są

  konieczne do prawidłowego korzystania z produktów dostępnych. W przypadku

  częściowej realizacji klient otrzymuje fakturę na dostępne produkty.

  7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość

  jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu

  zamówienia do Sklepu.

   

   

  VII. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

   

  1. Termin realizacji dostawy zamówionego produktu uzależniony jest od dostępności

  produktu.

  2. W przypadku dokonania zamówienia na towary o różnym terminie realizacji, towary

  wysyłane są dopiero po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Klient i Sklep

  ustalą inne warunki częściowej dostawy.

  3. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, który może dokonać wyboru

  pomiędzy:

  -dostawa towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Klienta - dostawa nastąpi poprzez transport Sklepu albo przez wybraną przez Sklep firmę spedycyjną (Klient nie ma uprawnień do decydowania w zakresie tego, czy transport zapewni Sklep czy firma zewnętrzna),

  -odbiór własny towaru przez Klienta w siedzibie MEBLOHIT.

  4. Dostawa zamówionego produktu do miejsca wskazanego przez Klienta nastąpi w

  terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu w dni robocze między 8:00

  a 18:00. W przypadku odbioru własnego - odbioru należy dokonać w godzinach pracy

  MEBLOHIT.

  5. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru na wskazany adres,

  koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu Zamówienia.

  6. W przypadku odbioru własnego ze sklepu MEBLOHIT, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

  7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu. W przypadku mieszkania w bloku, dostawa realizowana jest na teren posesji, pod blok, bez wniesienia do mieszkania.

  8. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani

  ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.

  9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w

  tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta podczas składania zamówienia, w wyniku

  których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru

  przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia

  ponosi Klient.
   

  10. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą

  pokwitowania na nabywcę (Klienta) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie

  ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko

  utraty lub uszkodzenia.

  11. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary lub opakowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli ilościowej, a także w przypadku uszkodzenia opakowania – jakościowej, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie protokołu reklamacji i dostarczenie go do siedziby Sklepu. Uszkodzone opakowanie powinno zostać zachowane i jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

   

   

  VIII. ZWROTY

   

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży

  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie

  pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy”, które powinno zostać dołączone

  do przesyłki zwrotnej. Wzór oświadczenia znajduje się pod regulaminem Sklepu.

  2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, ani nie został w

  żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w

  oryginalnym opakowaniu, jeżeli je posiadał.

  3. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach

  produktu określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą).

  4. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu produkt należy odesłać za

  pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres MEBLOHIT.

  5. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek

  odsyłanych za pobraniem.

  6. Do przesyłki zwrotnej kierowanej do Sklepu należy dołączyć pisemne oświadczenie o

  odstąpieniu od umowy o którym mowa w ust. 1, zawierające numer konta, na jaki Sklep

  ma zwrócić zapłatę.

  7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu dokonuje sprawdzenia

  produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania zwrotu opisane w ust. 2, 3 i 5, zostaje

  wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia tej faktury zostają wysłane do Klienta

  listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a

  po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na

  konto Klienta wskazane w oświadczeniu.

  8. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów

  dostawy i kosztów odesłania produktu.

   

   

  IX. PROCEDURA REKLAMACYJNA

   

  1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem

  określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań

  Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres MEBLOHIT.

  W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru

  zgłoszenia reklamacyjnego z zachowaniem procedury zamówienia.

  2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu,

  podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.

  3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada

  uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez

  Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu, przesyłkę należy otworzyć

  w obecności kuriera lub pracownika Sklepu - celem sprawdzenia, czy uszkodzenia

  w czasie transportu spowodowały jakiekolwiek uszkodzenia produktu - i umieścić

  odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie

  transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego produktu nie będą uwzględniane,

  a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy towaru. Sprawdzenie przesyłki

  przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń

  Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

  4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych

  powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy

  protokołu reklamacji. Protokół Klient zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia

  reklamacyjnego.

  5. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub

  elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie

  zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.

  6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje

  itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia przedstawione

  na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od

  dostępnych.

  7. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia

  od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi

  pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy

  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności

  należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę.

  Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia

  ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki

  w transporcie.

  8. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających

  z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także

  pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady

  naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

  9. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice

  w odcieniach, przyjęciach lakieru itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

  10. Informator o Meblach Tapicerowanych, Przykładowa Karta Gwarancyjna Mebli

  Tapicerowanych, Przykładowa Karta Gwarancyjna Mebli Twardych

   

   

  X. POLITYKA PRYTWATNOŚCI

   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

  (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu

  zamówienia i wiadomościach e-mail, będą objęte ochroną przed dostępem osób

  nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy MEBLOHIT

  do celów marketingowych i ewidencyjnych.

  2. Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

  Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego

  obowiązujące przepisy prawa.

  3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena)

  wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Sklepu.

  4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy MEBLOHIT związane

  z realizacją zamówienia i obsługą Klienta.

   

   

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Aktualne formularze zamówień, protokołów reklamacji oraz innych dokumentów

  umieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

  2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

  dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - przepisy Kodeksu Cywilnego, dla

  konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przepisy

  Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych

  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr

  141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22,

poz. 271 z późn. zm.).

4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie

zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient

wypełniając formularz składa ofertę kupna określonego towaru.

 
 

Meble w promocji
3623.00 zł
3298.50 zł
Sweet Sit
3113.25 zł
2801.92 zł
Gala Collezione
3665.00 zł
3298.50 zł
Sweet Sit
4320.00 zł
3888.00 zł
PAGED
Nowości
HUGO Narożnik Prawy Kremowy Etap Sofa

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/meblohit/public_html/include/baza.php on line 33
0.00 zł
Bestsellery
POROZMAWIAJ Z KONSULTANTEM

Nie jesteś pewien, co wybrać ?

Zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem.

 

tel. 48 344 27 20

tel. 600 360 148

e-mail: meblohit@interia.pl

Dane kontaktowe
MEBLOHIT
ul.Stanisława Zbrowskiego 96/98
26-600 Radom
TEL. 48- 344 27 20
FAX. 48- 344 27 20
meblohit@interia.pl
newsletter
Adres e-mail:
Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MEBLOHIT, ul.Stanisława Zbrowskiego 96/98, 26-600 Radom, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne.
Wykonanie strony WWW - Devilart